Ελληνικά / English

Get Adobe Flash player

    Η ψυχοθεραπεία, συμβολικά, μοιάζει με ένα "ταξίδι" στη χώρα των βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων μας. Το "ταξίδι" αυτό έχει σαν στόχο την ανακάλυψη και αναγνώριση πτυχών του εαυτού, που θα διευκολύνει το πέρασμα στην απόκτηση ελέγχου ή στην αλλαγή αυτών των πτυχών, για βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Είναι μία εχέμυθη διαδικασία που σκοπό έχει την καθοδήγηση του θεραπευόμενου για την αντιμετώπιση των ανησυχιών, την καλύτερη επίγνωση του εαυτού, και την εκμάθηση αποτελεσματικών χειρισμών των προσωπικών θεμάτων και των διαπροσωπικών του σχέσεων.

    Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ο θεραπευόμενος εξιστορεί στο θεραπευτή του προσωπικές και συνάμα ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημά του. Η ανάμνηση αυτών των πληροφοριών αλλά και η προοπτική του τερματισμού παλιών συνηθειών, ασχέτως του πόσο δυσλειτουργικές υπήρξαν, συχνά μπορεί να καταστήσουν το θεραπευόμενο ευάλωτο στο στρες. Κάποιες περιόδους, η ένταση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσει πηγή αυξημένου άγχους και σύγχυσης. Γι αυτό το λόγο, ο θεραπευόμενος οφείλει να προσπαθήσει πιό εντατικά στο να διατηρήσει τις νέες γνώσεις και συμπεριφορές που αποκόμισε από τη θεραπεία. Με την σταθερή υποστήριξη του θεραπευτή, ο θεραπευόμενος ξεκινά κατά την περιόδο της αναδιοργάνωσης του εαυτού, να επουλώνει τις παλιές συναισθηματικές πληγές και να ανασυγκροτεί σταδιακά την επιθυμητή νέα σκέψη και συμπεριφορά.