Αφηγηματική Θεραπεία

Επικεντρώνεται στην αποδόμηση κυρίαρχων αφηγήσεων που δεν εξυπηρετούν πλέον το άτομο και στην ανάπτυξη εναλλακτικών αφηγήσεων.

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.