Γνωστικό Συμπεριφοριστικό Μοντέλο ψυχοθεραπείας (CBT)

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στις «γνωσίες», δηλαδή τις σκέψεις ή την ερμηνεία που δίνουμε σε μια κατάσταση για να μας κάνει νόημα, οι οποίες καθορίζουν τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις και τη συμπεριφορά μας. Βασική αρχή της προσέγγισης αυτής είναι ότι κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη, και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μια νέα διαδικασία μάθησης. Λειτουργεί εκπαιδεύοντας το άτομο σε τρόπους αλλαγής των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών.

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.