Μεταμοντέρνες προσεγγίσεις στη ψυχοθεραπεία

Τα μεταμοντέρνα μοντέλα ψυχοθεραπείας, δημιουργήθηκαν με βάση τη φιλοσοφία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και τις εξελίξεις στη συστημική θεραπεία. Πρόκειται για κριτικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία, που επιδιώκουν μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές να αποδομήσουν κυρίαρχους κοινωνικούς λόγους και να μειώσουν τις σχέσεις εξουσίας στη θεραπεία. Γι αυτό το λόγο, στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις αποφεύγονται οι διαλόγοι παθολογίας και καθίσταται το άτομο ως ειδικό στον εαυτό του, όντας υπεύθυνο για τις επιλογές που κάνει, ενώ το θεραπευτή ειδικό στο θεραπευτικό διάλογο. Τα κυριότερα μοντέλα του Μεταμοντερνισμού είναι: η Συνεργατική/Διαλογική Προσέγγιση (Collaborative Therapy), η Θεραπεία εστιασμένη στη Λύση (Solution Focused Therapy) και η Αφηγηματική Προσέγγιση (Narrative Therapy).

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.