Θεραπεία με εστίαση στη λύση

Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση λύσεων και όχι στη διεξοδική ανάλυση προβλημάτων. Η εστίαση στη λύση, επικεντρώνεται κυρίως στο εδώ και τώρα για να καθοδηγήσει τη δράση του ατόμου προς την επίλυση των θεμάτων του στο άμεσο μέλλον.

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.