Πελατοκεντρική θεραπεία

Η πελατοκεντρική θεραπεία δεν έχει συγκεκριμένες τεχνικές, αλλά υιοθετεί ορισμένους κανόνες και στάσεις του θεραπευτή προς τον πελάτη που πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: η άνευ όρων αποδοχή του ατόμου, η αυθεντική κατανόηση των συναισθημάτων του, η ενσυναίσθηση και αντίληψη του ενδότερου πλαισίου αναφοράς του και ο γνήσιος σεβασμός χωρίς κατευθυντική παρεμβατικότητα εκ μέρους του θεραπευτή προς τις προσπάθειες του θεραπευόμενου. Κύριος στόχος της είναι να απελευθερώσει τις δυνάμεις του ατόμου και να το βοηθήσει να επανακτήσει την ελεύθερη έκφραση και την αυθόρμητη επαφή με τη ζωή, που θα το οδηγήσει στην αυτοπραγμάτωσή του.

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.