Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις

Οι Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις έχουν σαν βάση τους την ψυχανάλυση που ξεκίνησε από τον δρ. Φρόϋντ. Στην πορεία, οι διάφοροι σπουδαστές της την εξέλιξαν και την διαφοροποίησαν σε διάφορα σημεία, δημιουργώντας νέες ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις. Σε γενικές γραμμές, ενστερνίζονται την έμφαση στην έννοια των ασυνειδήτων κινήτρων στη συμπεριφορά του ανθρώπου και ότι κάθε ψυχικό γεγονός στη ζωή του ατόμου είναι προκαθορισμένο από άλλα προηγούμενα. Η θεώρηση δίνει έμφαση σε παρελθοντικές απωθημένες συχνά εμπειρίες και γεγονότα που παραμένουν στο ασυνείδητο και επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας. Η συμπεριφορά εξηγείται με τους μηχανισμούς άμυνας που αναπτύσει το άτομο για να ελέγξει τα αρνητικά του συναισθήματα, και οι οποίοι διαχωρίζονται σε υγιείς και μη υγιείς μηχανισμούς άμυνας. Στόχος είναι η συνειδητοποίηση και η επεξεργασία τόσο του ασυνείδητου όσο και του συνειδητού υλικού και η μετακίνηση σε πιο επικοδομητικούς μηχανισμούς άμυνας.

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.