Συνεργατική Διαλογική Ψυχοθεραπεία

Η προσέγγιση της Συνεργατικής Διαλογικής θεραπείας επικεντρώνεται στη χρήση διαλόγων και συνομιλιών που δημιουργούν νέες δυνατότητες για το πώς δημιουργούμε τη ζωή μας μέσα από τη γλώσσα. Εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόμου για επίλυση των θεμάτων του. Προσεγγίζει τα θέματα και τα συμπτώματα ως παράγωγα των σχέσεων και των κοινωνικών συμβάσεων που τις διέπουν και δίνει έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικής υπευθυνότητας του ατόμου, καθώς το άτομο είναι ειδικό για τον εαυτό του.

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.