Συστημική/Οικογενειακή Θεραπεία

Βασίζεται στο θεώρημα ότι η οικογένεια μοιάζει με ένα μικρό κοινωνικό σύστημα, του οποίου τα μέλη βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, όπως και με το κοινωνικό περιβάλον μέσα στο οποίο εντάσσονται. Όταν ένα παιδί παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα (π.χ. πρόβλημα συμπεριφοράς, άγχος, διαταραχές διατροφής, κατάθλιψη κλπ.) ο θεραπευτής αντιμετωπίζει την οικογένεια σαν "τον πελάτη." Το πρόβλημα του ενός μέλους αφορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο το παιδί, εφ' όσον αυτό εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο οικογενειακό σύστημα και έχει αποκτήσει ένα νόημα μέσα σ' αυτό. Η οικογενειακή θεραπεία, εστιάζει στους κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή της οικογένειας, τις σχέσεις και συμπεριφορές των μελών μεταξύ τους, όπως επίσης και τις πιθανές επιδράσεις από τις οικογένειες καταγωγής των δύο συζύγων. Η ενθάρυνση της άμεσης επικοινωνίας των μελών μεταξύ τους, η έκφραση συναισθημάτων και πεποιθήσεων βοηθούν στην ανάδυση του υλικού που σχετίζεται με τη συμπτωματολογική συμπεριφορά του ενός μέλους. Η επεξήγηση και η διεργασία των αλληλεπιδράσεων που επιτελείται από τα μέλη της οικογένειας και συμβάλλουν στην παρουσία του συμπτώματος, στοχεύει στην υιοθέτηση εναλλακτικών στάσεων, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν στην ύφεση ή εξάλειψη της συμπτωματολογίας που παρουσιάζει το μέλος.

© Άντρια Χρίστου. Σχεδιασμός - κατασκευή  antreas.me.